Rogalandstrafikken opp 32 prosent på 10 år

Rogaland og transittfylkene Østfold og Vestfold har høyest trafikkvekst i landet. Oslo ligger lavt på grunn av god kollektivtrafikk.