Mistet lappen etter vingling

Politiet vurderte mannens kjøring som så trafikkfarlig at de valgte å beslaglegge hans førerkort.