• Lars Os (t.v.) jobber i politiet til vanlig, men han er også Antidoping Norges representant i regionen. Sammen med kollega Bjart R. Larssen kan han oppleve få mer med dop å gjøre også som polititjenestemann etter at loven ble endret 1. juni i år. Pål Christensen

Treningssentrene uteble fra dopingdag

Sandnes kommune inviterte til seminar om doping. Ingen treningssentre møtte.