• Tomten, slik den ligger i Haugvaldstads gate, helt nederst i Brønngata.

Kommunen visste ikke om sitt eget byggeforbud

I 1995 solgte kommunen 104 kvadratmeter i Gamle Stavanger under forutsetning av at tomten ikke skulle bebygges. I juni i år ga byens politikere likevel byggetillatelse for et bolighus, uvitende om den 19 år gamle heftelsen.