Kolumbus justerer

Rogaland Kollektivtrafikk, Kolumbus, har på bakgrunn av egne erfaringer og kundehenvendelser besluttet å gjøre noen justeringer av rutetilbudet med virkning fra sommerrutenes start 23. juni.