Hjelp til yrkesskadde

— Svært mange mennesker med arbeidsmiljøskader sliter tungt, sier Oddvar Petersen. Han er medlem av hovedstyret i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.