• Bøndene hadde sex på den nypløyde åkeren, for at den skulle bli fruktbar.

Hedensk vårsex

Fastelavnsris, påskeharen og påskeegg er alle hedenske skikker. Ofte har de noe med sex å gjøre.