• Ådne Berge er daglig leder i foreningen Sandnes Sentrum. Han synes Otiums planer ser spennende ut. Pål Christensen

- Spennende

— Disse planene ser spennende ut. Litt variasjon i byggehøyder og brudd i bygningskroppene skaper liv.