• Arnt Olav Klippenberg

Frykter bygård raser ned i Egersund

Hvem har ansvaret for å gjøre noe når en bygård holder på å rase ut? Kommunen, politiet eller huseieren?