Vil ha bremsen på for mer vindkraft i Rogaland

– Før vi setter i gang mer vindkraftutbygging i Rogaland, må vi vurdere konsekvensene av allerede utbygde og planlagte prosjekter. Det skriver Rogaland fylkeskommune til NVE.

Fra åpningen av Tellenes Vindpark i Lund og Sokndal i 2017.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Regionalplansjef Christine Haver i Rogaland fylkeskommune sier til Aftenbladet at den største skepsisen i høringsuttalelsen ikke går på at døren skal stenges totalt for videre utbygging av vindkraft, men at man nå bør avvente og se på konsekvensene av de over 20 eksisterende og planlagte vindkraftverkene i Rogaland er før man går videre.

– Rogaland er fylket der det allerede er gitt flest konsesjoner for utbygging av vindkraft. Mye er allerede bygd ut, andre prosjekter er vedtatt, men ennå ikke bygd ut. Det er vanskelig å si ja til videre utbygging før man ser miljøkonsekvensene av det som allerede er vedtatt, sier Haver.

Fylkesutvalget påpeker i høringsuttalelsen at det bør gjennomføres etterundersøkelser og evaluering av de etablerte kraftverkene før flere arealer pekes ut for mulig vindkraftproduksjon.

– Noen områder bør vernes

I høringsuttalelse påpekes det også at det i begge de aktuelle områdene i Rogaland finnes steder som bør ut av den nasjonale rammen:

«Grenseområdet mellom Rogaland og Vest-Agder i kommunene Bjerkreim og Gjesdal og det østlige arealet i Lund kommune bør tas ut av nasjonal ramme på grunn av stor verdi og høy konfliktgrad både i forhold til natur, landskap, kulturminner, friluftsliv og rekreasjon».

For området Sunnhordland-Haugaland er fylkeskommunen enige med Miljødirektoratet om at den sørvestlige delen av området tas ut av hensyn til naturverdiene, og påpeker også at «området mellom Ølen/Sandeid og Saudafjorden og på Ropeid-halvøya i Suldal kommune tas ut av hensyn både til store natur-, kulturminne-, landskaps- og friluftsinteresser».

Økonomiske betingelser

Fylkesutvalget ber også om at det må vurderes å innføre økonomiske og/eller skattemessige betingelser for vindkraft, som i søtre grader likebehandler vind- og vannkraft. Dette for å sikre gode, forutsigbare og langsiktige samfunnsøkonomiske virkninger av vindkraftutbygging både lokalt, regionalt og nasjonalt.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land ble lagt fram i mars i år. Siden har saken vakt voldsomt engasjement. Ifølge NTB hadde OED fått inn over 2600 høringssvar tirsdag formiddag.

Fylkesmannen støtter

Også Fylkesmannen i Rogaland påpeker i sin høringsuttalelse at store områder i Rogaland må fjernes fra den rammen NVE har lagt opp til i sitt forslag.

– Det må vurderes nøye om ikke den allerede konsesjonsgitte vindkraften nå er ved tålegrensen for den samlede belastningen på allmenne interesser i Rogaland.

Om det fremdeles skal legges til rette for vindkraftverk på land, må nasjonal ramme for vindkraft videreføres. Den må følges opp som grunnlaget for et nasjonalt utviklingsarbeid, som en del av en samlet og overordnet energistrategi. Dette for å få god samfunnsøkonomi, forutsigbare prosesser, reduserte konflikter, bedre konsesjonsprosesser, nasjonal styrking av kunnskapsgrunnlaget og mer overordnede vurderinger og hensyn til den samlede belastningen for natur- og kulturverdier, skriver Fylkesmannen.

Publisert: