Frykter ny E39 kan ødelegge for laksen i Ognaelva

Her, like nedenfor huset, har Sigbjørn Skjørestad sitt fiskeparadis. - Det lar seg gjøre å erstatte dyrket mark og skog, men ødelegges vassdraget, kan villaks, elvemusling og sjøørret ha en svært usikker framtid, sier han. Arnt Olav Klippenberg

HÅ: De skulle tenke på alt, utrederne, men glemte de laksen i Ognaelva? Nå viser det seg at den gyter mye lengre inne i landet enn det man før trodde.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement