• Kort eller lang kulvert på E 39 på Tasta? Det blir ikke avklart før sommeren.

Høyre trekker anken på vedtaket om lang kulvert på Tasta

Først stemte Høyre for Aps forslag i saken om kort eller lang kulvert på Tasta - og sikret flertall. Så anket de vedtaket. Nå trekker de anken.