Frykter at korona og påske kan gi flere selvmord

Koronapandemi og påskefri gjør at Helse Vest kjører kampanje for å forebygge selvmord.

Onsdag ettermiddag publiserte Helse Vest første del av sin kampanje for å forebygge selvmord.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1034 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Økonomiske bekymringer, økt isolasjon og stress.

For svært mange er høytid vanskelig i seg selv, og ved inngangen til denne påsken har koronapandemien sørget for å forsterke det meste av negativ påvirkning.

– Vi vet fra forskningen at når omfattende stressbelastninger som pandemier treffer et samfunn, og spesielt når mange lider økonomisk, så øker risikoen for selvmord. Derfor har vi, sammen med Helse Vest, tatt initiativ til en ny runde med en folkehelsekampanje som også ble kjørt sist høst, sier Lars Øhlckers, psykologfaglig rådgiver ved klinikk for barn, unge og rusavhengige ved Stavanger universitetssjukehus.

Les også

Ett selvmord per 40. sekund – WHO krever tiltak

Les også

Mer oppmerksomhet på psykisk helse

Kampanjen handler om å tørre å ta den vanskelige samtalen om selvmordstanker og selvmord med de man står nær. Sosiale medier skal brukes aktivt.

– Først og fremst vil vi bruke Facebook, men også Instagram. Vi har delt kampanjematerialet med helseforetakene i vår region og dessuten gjort det tilgjengelig for de andre helseregionene i landet, opplyser Camilla Loddervik, kommunikasjonsrådgiver i Helse Vest.

Onsdag ettermiddag publiserte Helse Vest første del av kampanjen på sine egne nettsider. Kampanjen skal fortsette i to uker.

Øhlckers understreker art det å snakke om selvmordstankene kan redde liv.

– Kollektiv stress eller samfunnsstress, som en pandemi er, koples her til store økonomiske utfordringer, der livsverk kan stå i fare. Da vet vi at risikoen for selvmord øker, og dette er noe vi frykter, sier han.

Har du selv eller kjenner du noen som har selvmordstanker? Ta kontakt med en av hjelpetelefonene:

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Røde Kors: 800 33 321

Mental Helse: 116 123

Ved livstruende situasjoner: Nødnummer 113

Ved akutte situasjoner: Legevakt på 116 117

Publisert: