Elden om NAV-skandalen: – Loven burde vært endret i 2012

Hovedproblemet i NAV-skandalen er at det som står i den norske folketrygdloven, rett og slett er feil, mener advokat John Christian Elden.

Advokat John Christian Elden tror mange ikke har sett at det som står i folketrygdloven er feil. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Det mest naturlige når man tar inn en EU-forordning, er at man samtidig burde ha endret den norske lovteksten som sier det motsatte, sier Elden til NTB.

Den profilerte advokaten har selv ført en av de 48 sakene hvor folk er blitt uskyldig dømt for trygdebedrageri, men da i Høyesterett, hvor det kun var straffeutmålingen som var oppe for vurdering.

Kjerneproblemet i de feilaktige dommene er at man ikke har tatt hensyn til et EU-direktiv som ble tatt inn i 2012. Dermed er folk blitt dømt for å ha mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger under opphold i andre EØS-land, noe de egentlig var i sin fulle rett til, ifølge de nye EU-reglene.

– I noen av rettssakene har EU-forordningen vært tema, men argumentet er blitt avvist av retten som noe som ikke har betydning. I mange av sakene er spørsmålet ikke blitt reist i det hele tatt. Man har lagt til grunn at den norske lovteksten gjelder, og den er veldig klar på dette, sier Elden.

I folketrygdloven er hovedregelen at man må oppholde seg i Norge for å motta trygdeytelser, men verken Stoltenberg-regjeringen i 2012 eller senere Solberg-regjeringer la fram noe forslag til Stortinget om å endre på denne.

– Lite kjent i strafferetten

Elden påpeker at de som bruker lovverket, i stor grad forholder seg til hvordan den norske loven er skrevet, og at det er vanskelig å forlange at man uten videre skal tenke at den ikke gjelder.

– Jeg tror nok at EØS-reglene er en lite kjent del i strafferetten. Det brukes mest i forretningsjussen. Jeg tror mange dommere og advokater tenker at når den norske loven er klar, så har Stortinget gjort jobben sin. Jeg tror mange ikke har sett at loven er feil, sier Elden.

Foruten saken som ble tatt til Høyesterett, har Elden vært involvert i en annen sak som han mener kan knyttes til samme problematikk. I det tilfellet trakk han fram EØS-regelverket som ett av flere argumenter. Politiet henla saken uten å gi en begrunnelse, og det er derfor vanskelig å konkludere med hva som var utslagsgivende.

Elden forbereder seg nå på å få gjenopptatt saken han hadde inne for Høyesterett.

Les også

Lederen for Trygderetten mener det kan ha blitt gjort feil før 2017

Les også

Nav-ofre kan kreve millioner i erstatning

Opplæring i folketrygdloven

Tirsdag fortalte nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, at Navs saksbehandlere først og fremst er blitt opplært i folketrygdloven, der det altså settes som vilkår for å motta ytelser som arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge.

Dette er trolig også lagt til grunn i de 2.400 sakene hvor Nav antar at folk kan ha fått uriktige krav om tilbakebetaling.

– Med tanke på at ledelsen har ment at folketrygdloven har forrang, har opplæringen i EU-reglene ikke hatt samme prioritet. Det burde den nok ha hatt, sa Homme til NTB. Han sier at det lenge har vært interne diskusjoner om dette i Nav. – Det var interne diskusjoner allerede fra 2012 om konsekvensene av den nye EU-forordningen og om den skulle ha forrang over folketrygdloven. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette i fagmiljøene, men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv. Noen saksbehandlere mente Nav hadde feil tolkning og praksis, men dette førte ikke til noen at praksisen ble endret, sier Homme. Det er uklart om ledelsen i Nav ble varslet om dette.

Dette er trolig også lagt til grunn i de 2.400 sakene hvor Nav antar at folk kan ha fått uriktige krav om tilbakebetaling.

– Med tanke på at ledelsen har ment at folketrygdloven har forrang, har opplæringen i EU-reglene ikke hatt samme prioritet. Det burde den nok ha hatt, sa Homme til NTB.

Han sier at det lenge har vært interne diskusjoner om dette i Nav.

– Det var interne diskusjoner allerede fra 2012 om konsekvensene av den nye EU-forordningen og om den skulle ha forrang over folketrygdloven. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette i fagmiljøene, men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv. Noen saksbehandlere mente Nav hadde feil tolkning og praksis, men dette førte ikke til noen at praksisen ble endret, sier Homme.

Det er uklart om ledelsen i Nav ble varslet om dette.

Les også

 1. Nav-skandalen: Det har vært feige lag og resultatet er katastrofalt

Publisert:
 1. Nav
 2. John Christian Elden
 3. Høyesterett
 4. Norsk Tjenestemannslag

Mest lest akkurat nå

 1. Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger

 2. Jørpeland: Lastebil veltet i et sandtak

 3. Kondis­professor knuser fem myter om vekt og for­brenning: – Det er helt feil

 4. Tom Tvedt har fått ny jobb – kaster seg inn i saken som splitter Jæren

 5. Universitetet i Stavanger åpner for fysisk undervisning

 6. Plantasjen har stengt butikken i Stavanger sentrum