Fyrer løs mot Mattilsynet

Søndag gikk fristen ut for å sende inn høringsinnspill til granskingen av Mattilsynet. En arbeidsgruppe bestående av både bønder og veterinærer sparer ikke på kruttet i tilbakemeldingene.

Publisert: Publisert:

Samfunnshuset på Undheim var fylt til randen da en rekke gårdbrukere samlet seg for å diskutere Mattilsynet i august. Foto: Fredrik Refvem

 • Andreas Veggeland
  Journalist

– Forventningen til Mattilsynet er at de som statens representant, opptrer etisk, forsvarlig og ikke minst at inspektører og representanter fra Mattilsynet har normal folkeskikk i møte med brukerne. Samtidig skal dyreeiere og næringsmiddelvirksomheter ikke være redd for å få besøk av tilsynet. Slik er det dessverre ikke i dag, sier politiker Margrete Dysjaland (Frp).

Egen arbeidsgruppe

Hun var initiativtageren til et stormøte på Undheim i august der svært mange luftet sin misnøye med Mattilsynet. I etterkant av samlingen ble det laget en arbeidsgruppe bredt sammensatt av representanter innen landbruksfeltet. Dysjaland har ledet gruppen som nå har kommet med sine innspill til revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG som står for granskingen.

Her er noen av punktene arbeidsgruppa har spilt inn:

 • Inspektører i MT har en framtoning i møte med brukerne, som går på manglende folkeskikk og liten respekt. Det oppleves i stor grad som om inspektørene er ute etter å «ta noen».
 • Inspektørene har manglende kompetanse og vilje til å etterleve veiledningsplikten.
 • Det er en rekke brudd på Forvaltningsloven §15 om plikt til å legitimere seg, altså oppgi formålet og oppgi hjemmel for inspeksjonen.
 • Mattilsynets fremgangsmåte, i distriktene spesielt, har ført til at praktiserende veterinærer reagerer sterkt på oppførsel og håndtering fra inspektørene sin side.
 • Det er en rekke eksempler på at tredjeperson har signert rapporter etter tilsyn som man ikke har vært med på.
 • Det er avvik i rapportene som framstiller noe annet enn det som er den faktiske situasjonen etter tilsynet. Det er også skrevet avvik på ting som ikke har blitt nevnt under tilsynet.
 • Mange dyreeiere har opplevd hemmelighold relatert til funn. Inspektører tar nærbilder av dyr, uten å si hva de ser/opplever.
 • I ankesaker har Mattilsynet krevd inn overtredelsesgebyr med inkassovarsel før ankesaken har blitt behandlet.

Margrete Dysjaland har engasjert seg sterkt i debatten om Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Hun leder en arbeidsgruppe med aktører fra landbruket som har levert et meget kritisk høringsinnspill til den eksterne granskingen av Mattilsynet. Foto: Jarle Aasland

Arbeidsgruppa mener også det er problematisk at personer fra dyrevernnemndene går på inspeksjon alene for å vurdere dyrehold, at Mattilsynets hovedkontor er ankeinstans for dyrevernssaker og at inspektører i Mattilsynet kan være medlemmer av dyrevernsorganisasjoner.

– Vi har nevnt flere svært viktige punkt som vi mener det er helt vesentlig at en ekstern gransking tar inn i seg. Hvis Mattilsynet skal oppnå den troverdighet og seriøsitet man som tilsynsorgan skal og må ha, må noe gjøres, sier Margrete Dysjaland.

Har omplassert mellomledere

KPMG skal granske Mattilsynet etter saken som startet med at inspektører leverte en feilaktig rapport etter tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås på Hommersåk.

Etter hendelsen ble både regiondirektør, en seksjonssjef og en avdelingssjef trukket midlertidig tilbake fra sine stillinger mens Mattilsynet undersøkte hva som hadde skjedd. Regiondirektør Ole Fjetland er nå tilbake i sin gamle stilling, mens Mattilsynets pressevakt Lars Skjegstad bekrefter overfor Aftenbladet at både seksjonssjefen og avdelingssjefen har fratrådt sine lederstillinger og nå har andre arbeidsoppgaver i Mattilsynet.

Granskingen skal primært se på Mattilsynets tilsynsvirksomhet i primærproduksjonen i grønn og blå sektor, det vil si husdyrhold, planteproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett. KPMG skal vurdere om Mattilsynet har et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og om rutinene følges. En skal også se på forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet.

Gransking ferdig i desember

Høringsfristen var søndag 10. november mens den ferdige rapporten ventes den 10. desember. KPMG har informert pressen om at de ikke vil kommentere granskingen så lenge den pågår.

Mattilsynet har tidligere kommunisert til Aftenbladet at de avventer konklusjonene i rapporten før de gir noen kommentarer angående Mattilsynets forvaltningspraksis.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 4. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 5. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 6. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 1. Mattilsynet
 2. Margrete Dysjaland
 3. Veterinær
 4. KPMG