• Ove Evertsen er førstekandidat for Sola FNB. Han mener at bomringen som rammer inn Tananger, er svært urettferdig. Tanangerbuen må gjennom bomringen både ved Risavika og her ved Hafrsfjord bru. Andreas Veggeland

– Tanan­gerbuen lider like mye som dem på Hundvåg

Ove Evertsen i FNB Sola synes det er bemerkelsesverdig at de styrende politikerne i Sola ikke gjør opprør mot bomringen rundt Tananger.