Grønt mot grønt på Høg-Jæren

«Vindparker» står mot «Industriområder» på Høg-Jæren. Miljø— vernere og naturvernere er blitt motstandere. Jæren kan bli Nåleputelandet.