Trangbodde Stavanger

Stavanger er lillebror i forhold til Bergen og Trondheim, både i utstrekning og folketall. Kommunesammenslåing er noe av forklaringen på den bitre sannheten.