Fuglene får fred

Sola kommune lover at turveien rundt Hafrsfjord skal gå utenom fuglereservat.