Kvassheim ønsker lokal reklamepraksis

Venstre og KrF mener det bør være opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil si «ja takk» eller «nei takk» til uadressert reklame.