• Ryfast-prosjektet må konkurrere med andre prosjekt i landet.

Rentefritt lån til Ryfast?

Fylkene kan søke om rentefrie lån til veiprosjekter fra en pott på 20 milliarder kroner, som regjeringen har satt av i forbindelse med Nasjonal Transportplan.