• Arnt Olav Klippenberg

Tvedt maner til bompengesamhold

Det er et klart stemningsskifte på gang i Dalane. Motstrebende sier tidligere nei-folk nå ja i bompengesaken.