• Cornelius Munkvik

Åpnet veien med en plog

Man bruker ikke sakser for å åpne veier på Klepp.