900 nye boliger kommer på Tasta

Første tredel av den store Tastarustå-utbyggingen kan være i gang i begynnelsen av 2009. Tilsammen 900 boliger skal bygges.