• Ola Fintland

Her vil Sp kjøre buss

Senterpartiet i Sandnes og Gjesdal vil asfaltere Ålgårdbanen og lage ny busstrasé.