• Iván Kverme

– Kan bli alvorlig for finansnæringen