• Redningsskøyta Ryfylke rykket ut for å hjelpe mannskapet om bord i fritidsbåten som hadde gått på grunn.

Gikk på grunn etter motorkluss