• Elever ved St.Olav videregående skole har full tilgang til internett mens undervisningen pågår. Asle Haukland

– Vi mister autoriteten