Prima har nok kylling-avtaler

Prima Jæren har skaffet nok egne kylling— leverandører til å realisere planene om et fjørfe- slakteri i Kviamarka i Hå.