Ikke plass til flere master på SUS

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har ikke plass til mobilmastene fra barnehagen i Bekkefaret, selv om Telenor har tanker om å plassere dem der.