Bygger felles lekerom og kino

Var bokollektivtanken død? I så fall skal den gjenopplives i to blokker for familier på toppen av Bogafjell.