- Zazzera bygde hytte svart

Da Liv og Jostein Zazzera bygde hytte på Tjørnøy midt på 1990-tallet, skal de ha betalt opp mot 70.000 kroner svart. Liv Zazzera satt på samme tid i ligningsnemnda og kontrollutvalget, Jostein Zazzera i formannskapet.