• Trude Lea

- Mer makt til folk i Time

Er det riktig at private utbyggere får presentere sine prosjekter direkte på kommunale møter?