• André Sahlman Hanssen

Kostymefest

Outland arrangerte forrige lørdag et kostymefest med konkurranse i forbindelse med allehelgensnatt, det var ca 120 påmeldte.