Ikke én buss til over Domkirke- plassen

En framtidig bybane over Domkirkeplassen kan vurderes, men buss? Nei, aldri mer, mener Per A. Thorbjørnsen (V) som fikk bystyret med på tanken.