Skogbrukssjefen frikjennes igjen

Heller ikke Rogaland Revisjon finner noe å kritisere etter Dagbladets negative artikkel om Strands skogbrukssjef. Han har klaget avisen inn for PFU.