Vil ha hovedbrannstasjon <br/>på Stangeland

En hovedbrannstasjon for Sør-Rogaland bør ligge i trekanten mellom E39, ny riksvei 44 og riksvei 509 på Stangeland. Det mener brannvesenets styre, som ber Sandnes kommune sørge for tomta.