• K2 Øyvind Ellingsen

Det vil ta uker å få klarhet i hva som skjedde