- Skuffa over kommunen

Ei kvinne frå Hjelmeland meiner kommunen i eit år urettmessig har krevd henne for rentepengar som vederlag for mannens sjukeheimsplass.