• Leiar Helga Hjetland i Utdannings-forbundet.

– Lærarane treng hjelp, ikkje pisk

Det er ikkje mangel på fokus i skulen som gjer at mobbinga har gått kraftig opp, meiner leiar Helga Hjetland i Utdannings-forbundet.