Baasland anker konkursen

Stavanger-biskop Ernst Baasland mener konkursåpningen var grunnløs, og anker kjennelsen.