Aktører i havna ønsker avklaring nå

I fjor gikk det mer gods over Sandnes havn enn noen gang. Skipsagent Tor L. Myhrvold synes det er rart at politikere betviler hensikten og nytten av havna.