• Kristian JFacobsen

Vikinger for en dag

Stedet heter Bronseplassen etter gravfunn i nærheten. Men vikinger kan gjerne ha oppholdt seg på samme sted.