• Politiinspektør Leif Ole Topnes i Rogaland politidistrikt opplyser at alle medarbeidere har fått informasjon om regelverket. Pål Christensen

UDI: – Beklagelig om folk feilinformeres