Pøbelprosjekt fikk penger

Pøbelprosjektet er i dag tildelt 340.000 kroner fra Kunnskapsdepartementet.