• Arnt Olav Klippenberg

– Vi lever i frykt

Mange på Helleland stemte Høyre etter fagre valgløfter. Nå forventer de at løftene blir holdt.