– Voldtekt er lik nesten-drap

Det er uakseptabelt at SUS tar ansvar for benbrudd, men ikke for voldtatte kvinner. Det sier justisminister Knut Storberget som vil ta saken opp med helseminister Sylvia Brustad. Han ber også menn slutte opp om fakkeltoget.