• Marit Hæreid

Sju grunneiere saksøker Sandnes kommune