• Viktor Klippen

– Kan ikke bygge ut overalt samtidig

Iveren etter å bygge næringslokaler og boliger i Sandnes sentrum er så stor, og spredt, at Olav Birkeland (H) ser behovet for å styre hvilke områder som skal tas først.