• Kjetil opplever at motorveien like nedenfor støyer langt mer enn varmepumpen han har hengt utenpå huset. Likevel sier borettslaget nei til denne formen for energiøkonomisk oppvarming. Kristian Jacobsen

Kjetil nektes miljøvennlig varmepumpe

Kjetil Fjelde vil gjerne gi sin miljøskjerv ved å varme opp huset med varmepumpe. Men det får han ikke.